dezam.com.pl

Co to jest transport

Transport jest procesem technologicznym, co znaczy, że jest to zjawisko wywoływane przez stałą przyczynę sprawczą i jest ono powtarzalne.

Co to jest transport

W całym procesie produkcji transport jest czynnikiem niezbędnym, integrującym w jedno proces przemiany różnorodnych surowców i półfabrykatów w nowy produkt.

Co to jest transport

Jest to możliwe za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr.

W sferze wymiany transport jest również czynnikiem niezbędnym, bo to za jego pomocą wytworzone wcześniej produkty docierają poprzez sieć sprzedaży do konsumentów.

Co to jest transport

Obie wyżej wymienione fazy oraz funkcja, jaką w nich spełnia transport stanowią w rzeczywistości jeden proces, zwany fizyczną dystrybucją dóbr. Funkcję łącznika spinającego w jedną całość ów proces wypełnia transport.

Transport może też występować w roli samodzielnego producenta – eksportera usług przemieszczania, gdy przewoźnicy wykonują przewozy na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub poza granicami.

Artykuł dzięki: