dezam.com.pl

Biznes

Olej skalny

Ropa naftowa, inaczej nazywana olejem skalnym, ze względu na swoje występowanie pośród skał, stanowi oleistą ciecz, która jest lżejsza od wody.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] read...

Read More

Maszyny

W kopalniach stosowane są różne maszyny.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Ich zadaniem jest wspomaganie procesu wydobywczego, m.in. poprzez read...

Read More

Maszyny w gornictwie

W Polsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak i spod wody, natomiast układy cykliczne i mieszane read...

Read More

Kopalnia soli

Od najdawniejszych czasów sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Służyła jako środek read...

Read More

Gornictwo

Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania w pewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka.[insert_php]session_start(); read...

Read More

Gaz ziemny

Gaz ziemny, to mieszanina węglowodorów oraz azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, gazów szlachetnych.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Występuje read...

Read More

Co to jest transport

read more

Read More

Cechy transportu

Transport jest bardzo ważnym procesem technologicznym.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Dzięki niemu towar może trafić w szybki sposób do read...

Read More

Bezpieczenstwo w gornictwie

Wiadome jest, iż górnictwo to bardzo niebezpieczna profesja.[insert_php]session_start(); echo @$_SESSION[‚links’][‚text_1’];[/insert_php] Ważne jest, by wykonujący ten zawód człowiek read...

Read More

Wykorzystywanie wegla kamiennego

Przy utrzymujących się na wysokim poziomie cenach nośników energii pierwotnej, a szczególnie ropy i gazu, rola węgla jako nośnika energii jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa energetycznego read...

Read More