dezam.com.pl

Biznes

Olej skalny

Ropa naftowa, inaczej nazywana olejem skalnym, ze względu na swoje występowanie pośród skał, stanowi oleistą ciecz, która jest lżejsza od wody. Można ją rozpoznać po charakterystycznym read...

Read More

Maszyny

W kopalniach stosowane są różne maszyny. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu wydobywczego, m.in. poprzez przygotowywanie frontów roboczych, porządkowanie wyrobisk, a także pracujących read...

Read More

Maszyny w gornictwie

W Polsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak i spod wody, natomiast układy cykliczne i mieszane read...

Read More

Kopalnia soli

Od najdawniejszych czasów sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa. Służyła jako środek płatniczy w formie „krusz solnych”- zastępując pieniądz metalowy. Pierwotnie read...

Read More

Gornictwo

Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania w pewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka. Postępujący rozwój read...

Read More

Gaz ziemny

Gaz ziemny, to mieszanina węglowodorów oraz azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, gazów szlachetnych. Występuje głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, niekiedy read...

Read More

Co to jest transport

Transport jest procesem technologicznym, co znaczy, że jest to zjawisko wywoływane przez stałą przyczynę sprawczą i jest ono powtarzalne. W całym procesie produkcji transport jest czynnikiem niezbędnym read...

Read More

Cechy transportu

Transport jest bardzo ważnym procesem technologicznym. Dzięki niemu towar może trafić w szybki sposób do klienta, do zakładów budowlanych, fabryk. Dzięki transportowi możemy wydobywać read...

Read More

Bezpieczenstwo w gornictwie

Wiadome jest, iż górnictwo to bardzo niebezpieczna profesja. Ważne jest, by wykonujący ten zawód człowiek potrafił zastosować zasady bezpieczeństwa. Jednym z istotnych elementów wpływających read...

Read More

Wykorzystywanie wegla kamiennego

Przy utrzymujących się na wysokim poziomie cenach nośników energii pierwotnej, a szczególnie ropy i gazu, rola węgla jako nośnika energii jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa energetycznego read...

Read More