dezam.com.pl

Ekonomia

Wydobywanie

Polska jest jednym z krajów Europy, w których wydobywa się stosunkowo dużo kopalin. W naszym kraju znaczną przewagą odznaczają się kopaliny pochodzące z eksploatacji w odkrywkowych read...

Read More

Wegle kopalne

Węgle kopalne są jedną z odmian skał osadowych. Składają się głównie ze szczątków organizmów zwierzęcych, pierwotniaczych lub roślinnych albo też powstały przez wytrącenie read...

Read More

Wegiel

Od dawien dawna mawiało się, że „Polska węglem stoi” i także na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najważniejszym polskim surowcem. W odniesieniu do zużycia energii read...

Read More

Wegiel – paliwo kopalniane

Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu read...

Read More

Surowce

W zaraniu dziejów człowiek korzystał z bardzo nielicznych kopalin użytecznych, przede wszystkim z krzemienia. Stopniowo weszły w użycie metale rodzime, potem dopiero rudy metali. Dzięki rozwojowi read...

Read More

Ropa

Ropa naftowa stanowi surowiec energetyczny, bez którego trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie codzienne życie. Dla uświadomienia sobie tego warto przytoczyć pewne fakty. Niespełna 200 lat read...

Read More

Ropa naftowa

Ropa naftowa jest to ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych. Zawiera także organiczne związki siarki, tlenu, azotu, oraz składniki mineralne: związki read...

Read More

Po co transport?

Każda potrzeba przewozowa generująca decyzję wyboru określonej gałęzi transportu, określonego przewoźnika, określonej drogi przewozu i określonego sposobu przewozu jest związana z konkretnym read...

Read More

Koparki i ladowarki

W górnictwie wykorzystuje się koparki i ładowarki. Spośród stosowanych w Polsce koparek i ładowarek z uwagi na skalę wydobycia wiele z nich to maszyny małe bądź średnie. read...

Read More

Kopalnia wegla kamiennego

Kopalnia węgla kamiennego jest zazwyczaj dużym zakładem, zatrudniającym od kilkuset do kilku tysięcy osób, zdolnym do wydobywania, obróbki i przygotowania węgla do transportu. read...

Read More