dezam.com.pl

Maszyny w gornictwie

WPolsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim zwydobyciem węgla brunatnego ikopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak ispod wody, natomiast układy cykliczne imieszane wpozostałych kopalniach, choć nie jest to regułą.Maszyny w gornictwie Wświatowym górnictwie odkrywkowym dominują technologie cykliczne, które osiągają wydajności polskich kopalni węgla brunatnego iznacznie większe.

Maszyny w gornictwie

Wtechnologii górnictwa skalnego, stosowanego przede wszystkim przy urabianiu zwięzłych skał do produkcji kruszyw łamanych (wtym do drogownictwa), kamieni budowlanych.

Wpolskim górnictwie odkrywkowym stosowane są układy technologiczne składające się zbardzo szerokiego wachlarza maszyn oferowanych przez różnych światowych producentów.Maszyny w gornictwie Krajowe kopalnie węgla brunatnego pracują wukładach ciągłych. Eksploatacja prowadzona jest za pomocą największych stosowanych wpolskim górnictwie wielonaczyniowych koparek kołowych iłańcuchowych, odpowiednio zestrojonych zciągłym transportem technologicznym, czyli układem przenośników taśmowych, na odcinkach kilku-kilkunastu kilometrów, azwałowanie zdejmowanego nadkładu odbywa się przy użyciu zwałowarek.

Artykuł dzięki: