dezam.com.pl

Gornictwo

Gornictwo

Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania wpewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka. Postępujący rozwój przyczyniał się do konieczności tworzenia nowych narzędzi oraz ich usprawniania. Sukcesywne zwiększanie wydobycia podstawowych istrategicznych surowców wymagało również modyfikacji techniki itechnologii górniczej, czyli narzędzi isposobów ich wykorzystania. Wydobycie zrozwojem wzajemnie się napędzały aż do czasów nam współczesnych, kiedy to wskali globalnej górnictwo odkrywkowe stanowi ogromne źródło surowców różnego zastosowania, wdobie „myślących” maszyn, które bez ingerencji człowieka wykonują zaplanowane zadanie.

Eksploatacja kopalin związana jest zszeregiem czynności koniecznych do wykonania wzłożu iwjego otoczeniu, które wrezultacie prowadzą do pozyskiwania kopaliny. Charakterystycznym elementem górnictwa odkrywkowego jest zdejmowanie nadkładu oróżnych grubościach iskładzie oraz urabianie kopaliny ijej transport do miejsca przeznaczenia.

Artykuł dzięki: