dezam.com.pl

Biznes

Olej skalny

Ropa naftowa, inaczej nazywana olejem skalnym, zewzględu naswoje występowanie pośród skał, stanowi oleistą ciecz, która jest lżejsza odwody. Można jąrozpoznać pocharakterystycznym zapachu. read...

Read More

Maszyny

W kopalniach stosowane są różne maszyny. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu wydobywczego, m.in. poprzez przygotowywanie read...

Read More

Maszyny w gornictwie

W Polsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak i spod wody, natomiast układy cykliczne i mieszane read...

Read More

Kopalnia soli

Od najdawniejszych czasów sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa. Służyła jako środek płatniczy read...

Read More

Gornictwo

Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania w pewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka. read...

Read More

Gaz ziemny

Gaz ziemny, to mieszanina węglowodorów oraz azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, gazów szlachetnych. Występuje read...

Read More

Co to jest transport

read more

Read More

Cechy transportu

Transport jest bardzo ważnym procesem technologicznym. Dzięki niemu towar może trafić w szybki sposób do klienta, read...

Read More

Bezpieczenstwo w gornictwie

Wiadome jest, iż górnictwo to bardzo niebezpieczna profesja. Ważne jest, by wykonujący ten zawód człowiek potrafił read...

Read More

Wykorzystywanie wegla kamiennego

Przy utrzymujących się na wysokim poziomie cenach nośników energii pierwotnej, a szczególnie ropy i gazu, rola węgla jako nośnika energii jest bardzo istotna dla bezpieczeństwa energetycznego read...

Read More