dezam.com.pl

Transport

Zrodla transportu

Najważniejszym i pierwotnym źródłem potrzeb transportowych jest przestrzenna niezgodność pomiędzy elementami niezbędnymi do dowolnej działalności człowieka. Najczęstszymi źródłami potrzeb read...

Read More

Transport

Transportowanie jest zajęciem trwale związanym ze sposobem bytowania człowieka. Odnosi się ono zarówno do przemieszczania read...

Read More

Transport technologiczny

Podstawowym zadaniem transportu technologicznego jest dostarczanie obrabianych detali na poszczególne stanowiska kolejnych założonych po sobie zabiegów technologicznych. read...

Read More

Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny realizowany jest stalowymi rurociągami o typowych średnicach, wewnątrz których przemieszczane jest spoiwo mineralne. read...

Read More

Transport hydromechaniczny

Idea transportu hydromechanicznego polega na przygotowaniu zaczynu spoiwowego o odpowiedniej konsystencji, a następnie jego transportowaniu przy użyciu pomp. read...

Read More

Transport hydrauliczny

W kopalniach węgla kamiennego praktycznie stosowane są dwa podstawowe systemy transportu spoiw mineralnych: pneumatyczny i hydrauliczny oraz ich kompilacje, które posiadają określone zalety i wady. read...

Read More

Transport gorniczy

W kopalniach węgla kamiennego praktycznie stosowane są dwa podstawowe systemy transportu spoiw mineralnych: pneumatyczny i hydrauliczny oraz ich kompilacje, które posiadają określone zalety i wady. read...

Read More