dezam.com.pl

Budowa domu na działce siedliskowej

Większość z osób, które planują budowę swojego domu jednorodzinnego, poszukuje – może w pierwszym odruchu – działki, która ma status budowlany – wydaje się to bowiem najbardziej logicznym, najprostszym rozwiązaniem. I rzeczywiście – na naszym rynku nieruchomości takich działek jest oferowanych do sprzedaży najwięcej, ich stała liczba waha się pomiędzy 500 a 600 tysięcy.

Jednak są i inne możliwości budowy swojego domu jednorodzinnego, które warto rozważyć – budowę na tak zwanej działce siedliskowej, czyli rolnej, która spełnia takie warunki, które umożliwia otrzymanie pozwolenia na budowę. Najpierw trzeba wystąpić do miejscowego urzędu gminy o wydanie warunków zabudowy takiego miejsca, jeśli otrzymamy taki dokument, potwierdzający możliwość zlokalizowania w danym miejscu domu mieszkalnego wraz z towarzyszącymi zabudowaniami gospodarczymi, można już występować o właściwe pozwolenie na budowę danych obiektów. Najważniejszą kwestią odnośnie możliwości uzyskania warunków zabudowy siedliskowej jest tak zwane dobre sąsiedztwo.
Autor: