dezam.com.pl

Wydobywanie

Polska jest jednym zkrajów Europy, wktórych wydobywa się stosunkowo dużo kopalin.Wydobywanie Wnaszym kraju znaczną przewagą odznaczają się kopaliny pochodzące zeksploatacji wodkrywkowych zakładach górniczych, anajliczniejsze spośród nich to naturalne kruszywa piaskowo-żwirowe ikruszywa łamane oraz węgiel brunatny wraz ze zdejmowanym wdużych ilościach nadkładem.

Urabianie kopalin odbywa się mechanicznie za pomocą powszechnie stosowanych maszyn, tj. jednołyżkowych koparek czy ładowarek, koparek wielonaczyniowych, spycharko-zrywarek iinnych. Za wyborem odpowiedniej technologii stoi wiele uwarunkowań, w tym m.in.Wydobywanie technicznych, ekonomicznych, środowiskowych. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę sytuacje, wktórych na drodze do utworzenia ciągu technologicznego wjednej bądź wwiększej liczbie linii produkcyjnych nie występują żadne ograniczenia, wówczas inwestor może stosować dowolnie przez siebie wybrane maszyny, dzięki którym inwestycja będzie rentowna. Obecnie wiele kopalni zwięzłych surowców skalnych stosuje do urabiania złóż materiały wybuchowe jako jeden znajtańszych sposobów do pozyskiwania kopalin.

Artykuł dzięki: