Wydobywanie

wydobywanie

Polska jest jednym z krajów Europy, w których wydobywa się stosunkowo dużo kopalin. W naszym kraju znaczną przewagą odznaczają się kopaliny pochodzące z eksploatacji w odkrywkowych zakładach górniczych, a najliczniejsze spośród nich to naturalne kruszywa piaskowo-żwirowe i kruszywa łamane oraz węgiel brunatny wraz ze zdejmowanym w dużych ilościach nadkładem.

Urabianie kopalin odbywa się mechanicznie za pomocą powszechnie stosowanych maszyn, tj. jednołyżkowych koparek czy ładowarek, koparek wielonaczyniowych, spycharko-zrywarek i innych. Za wyborem odpowiedniej technologii stoi wiele uwarunkowań, w  tym m.in. technicznych, ekonomicznych, środowiskowych. Jeżeli jednak wziąć pod uwagę sytuacje, w których na drodze do utworzenia ciągu technologicznego w jednej bądź w większej liczbie linii produkcyjnych nie występują żadne ograniczenia, wówczas inwestor może stosować dowolnie przez siebie wybrane maszyny, dzięki którym inwestycja będzie rentowna. Obecnie wiele kopalni zwięzłych surowców skalnych stosuje do urabiania złóż materiały wybuchowe jako jeden z najtańszych sposobów do pozyskiwania kopalin.