dezam.com.pl

Transport

Transportowanie jest zajęciem trwale związanym ze sposobem bytowania człowieka.Transport Odnosi się ono zarówno do przemieszczania się samych ludzi, jak i przenoszenia – transportowania przez nich rzeczy. Transport jest procesem technologicznym, co znaczy, że jest to zjawisko wywoływane przez stałą przyczynę sprawczą i jest ono powtarzalne. W całym procesie produkcji transport jest czynnikiem niezbędnym, integrującym w jedno proces przemiany różnorodnych surowców i półfabrykatów w nowy produkt.Transport Jest to możliwe za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr. W sferze wymiany transport jest również czynnikiem niezbędnym, bo to za jego pomocą wytworzone wcześniej produkty docierają poprzez sieć sprzedaży do konsumentów.

Obie wyżej wymienione fazy oraz funkcja, jaką w nich spełnia transport stanowią w rzeczywistości jeden proces, zwany fizyczną dystrybucją dóbr. Funkcję łącznika spinającego w jedną całość ów proces wypełnia transport. Transport może też występować w roli samodzielnego producenta – eksportera usług przemieszczania, gdy przewoźnicy wykonują przewozy na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub poza granicami.

Artykuł dzięki: