Węgiel

Od dawien dawna mawiało się, że „Polska węglem stoi” i także na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najważniejszym polskim surowcem. W odniesieniu do zużycia energii elektrycznej z niego wyprodukowanej, współczynnik ten jest znacznie większy i wynosi z reguły ponad 90% zużycia energii każdego roku w naszym kraju. W związku z tym śmiało można rzec, iż węgiel jest podstawowym elementem bezpieczeństwa energetycznego Polski i tym samym warunkuje politykę naszego kraju na forum UE w kwestii energetyki.

W Polsce wydobywa się dwa różne rodzaje węgla. Tańszy (wydobywany metodą odkrywkową), lecz mniej efektywny, węgiel brunatny oraz węgiel kamienny. Od dłuższego czasu wydobywanie węgla w Polsce nie jest niestety opłacalne i stopniowo zamyka się kopalnie, obniżając tym samym potencjał wydobywczy państwa. Ostatnio jednak daje się zauważyć tendencję do promocji w Polsce i w Europie tego rodzaju surowca energetycznego.

Znacznie większe zasoby Polska posiada w przypadku węgla kamiennego i wynoszą one około 60 mld. ton.