dezam.com.pl

Maszyny

Maszyny

Wkopalniach stosowane są różne maszyny. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu wydobywczego, m.in. poprzez przygotowywanie frontów roboczych, porządkowanie wyrobisk, atakże pracujących wtrudnych warunkach złożowych, gdy warstwy nadkładowe stanowią trudno urabialne grunty iskały. Wtym przypadku często zachodzi również konieczność wykorzystania techniki strzelniczej. Mniejsze maszyny, stosowane np. wgórnictwie skalnym kruszyw łamanych, to głównie jednonaczyniowe koparki hydrauliczne. Koparki mechaniczne pomimo swojego wieku stosowane są jeszcze wwielu krajowych kopalniach, choć przez ostatnich kilka lat sukcesywnie wypierają je hydrauliczne koparki iładowarki. Obecność dużej liczby koparek iładowarek jednonaczyniowych wprzemyśle budowlanym oraz wydobywczym świadczy oich powszechnym zastosowaniu wpracach związanych zładowaniem, transportowaniem mas ziemnych oraz urobku, atakże zbezpośrednim urabianiem mechanicznym złóż skał okruchowych.

Jednonaczyniowe koparki iładowarki pracujące wpolskich kopalniach możemy podzielić według wielkości naczynia roboczego.

Artykuł dzięki: