Jak spisać umowę o roboty budowlane

umowa

W ciągu ostatnich kilkunastu lat w budownictwie w naszym kraju zaszło wiele przemian, jedna ze zmian jest prawie całkowicie zaniechane budowanie domów jednorodzinnych tak zwana metoda gospodarska, kiedy nie wynajmowało się w tym celu specjalistycznej ekipy budowlanej, a udział w budowie brali członkowie rodziny i znajomi. Obecnie prace budowlane wykonują odpowiednie ekipy specjalistyczne, ważne jest, więc ustalenie z przedstawicielem takiej firmy budowlanej warunków, jakie będą stosowane we wzajemnym rozliczaniu się stron, jak też i w ogólnych warunkach współpracy w tym zakresie.

Takie ustalenia, oczywiście wskazane jest, by zostały spisane, noszą nazwę Umowy o roboty budowlane – nie jest to nic innego, tylko całościowe ustalenia pomiędzy stronami, a więc umowa cywilno-prawna. Warto jest bardzo dokładnie, szeroko i szczegółowo opisać warunki zawarcia takiej umowy, bowiem w przypadku ewentualnych sporów którejkolwiek ze stron sygnujących ta umowę jej zapisy stanowią podstawę do rozstrzygnięcia sądowego w poszczególnych kwestiach.