Możliwość zostania pośrednikiem bez licencji

biznesmen

Jeszcze do bardzo niedawna w celu założenia własnej agencji pośrednictwa nieruchomości dana osoba musiała wyrobić sobie licencje pośrednika – nie była to droga prosta, bowiem trzeba było spełnić szereg warunków, miedzy innymi legitymować się wykształceniem wyższym w dodatku kierunkowym, a ponadto taka osoba musiała odbyć odpowiednie praktyki (6 miesięczne) i zdać egzamin licencyjny. Od sierpnia 2013 roku już te wszystkie wymogi nie muszą być spełnione, bowiem nastąpiło uwolnienie kilkudziesięciu zawodów, w tym zawodu pośrednika.

Obecnie, więc do założenia agencji pośrednictwa nieruchomości wystarczy spełnić tylko dwa warunki – pierwszy z nich to wykazanie się niekaralnością za przestępstwa przeciwko mieniu. Drugim z warunków jest ubezpieczenie działalności biura pośrednictwa nieruchomości – taki warunek trzeba było spełnić również w czasie obowiązywania licencji pośrednika, jest to w sumie korzystne dla właściciela agencji nieruchomości, bowiem tego rodzaju ubezpieczenie daje poczucie bezpieczeństwa w działaniu, a różne mogą się zdarzyć historie.