Transport górniczy

transport

W kopalniach węgla kamiennego praktycznie stosowane są dwa podstawowe systemy transportu spoiw mineralnych: pneumatyczny i hydrauliczny oraz ich kompilacje, które posiadają określone zalety i wady.

Typowym przykładem ewolucji systemów transportu materiałów wiążących w kopalniach węgla kamiennego może być górnictwo niemieckie. Początkowo do transportu spoiw mineralnych z powierzchni kopalni preferowano transport pneumatyczny, który z upływem czasu został zamieniony napneumatyczno - hydromechaniczny.

W ostatnich latach w głębokich kopalniach niemieckich do transportu spoiw mineralnych do podziemnych wyrobisk górniczych w postaci zaczynu spoiwowego z powierzchni stosowany jest głównie transport grawitacyjny.

W polskich kopalniach głębinowych preferowany jest natomiast pneumatyczny sposób transportu spoiw z poziomu wydobywczego lub z powierzchni do miejsca ich zastosowania, chociaż w ostatnich latach można zaobserwować wzrost zainteresowania kopalń transportem hydromechanicznym (pompy). Zarówno transport pneumatyczny, jak i hydrauliczny mogą być realizowane bezpośrednio z powierzchni lub poziomu wydobywczego.