dezam.com.pl

Olej skalny

Olej skalny

Ropa naftowa, inaczej nazywana olejem skalnym, zewzględu naswoje występowanie pośród skał, stanowi oleistą ciecz, która jest lżejsza odwody. Można jąrozpoznać pocharakterystycznym zapachu. Jejkolor jest różny izależy odgatunku oraz miejsca wydobycia ropy. Zazwyczaj posiada barwą ciemnobrunatną, żółtawą, słabo opalizującą lubnawet czarną.

Nierozpuszcza sięw wodzie. Jest cieczą owłaściwościach palnych. Złoża ropy można najczęściej spotyka siępod dnem mórz, niedaleko odbrzegu. Występują także naobszarach lądowych. Zawsze jednak ropa naftowa znajduje sięna znacznych głębokościach, nawet kilka kilometrów podpoziomem lądu lubdna oceanu. Fakt tensprawia, żepotrzebny jest specjalistyczny sprzęt dowydobycia ropy spod ziemi. Otwory wiertnicze, miejsca, przez które będzie siępobierać ropę, wierci sięza pomocą tzw. koronek wiertniczych. Sąto specjalistyczne narzędzia, zdolne doprzebicia sięprzez twarde skały. Wiertła wykonuje sięz najtwardszych materiałów naziemi: uszlachetnionej stali oraz diamentów.

Koronki wiertnicze stanowiące rurę, zaopatrzoną wwiertło zasilane sąprzez silniki lubturbiny. Wraz zewzrostem długości odwiertu, przedłuża sięrurę, zapomocą której, dociera sięcoraz głębiej. Skruszone skały wydobywa sięznad otworu wiertniczego, używając tzw. płuczki. Płuczkę stanowi mieszanina różnych związków chemicznych iwody, którą wprowadza sięza pomocą rury doodwiertu. Maona zdolność dounoszenia rozdrobnionych fragmentów skał dogóry.

Artykuł dzięki: