Źródła transportu

transport

Najważniejszym i pierwotnym źródłem potrzeb transportowych jest przestrzenna niezgodność pomiędzy elementami niezbędnymi do dowolnej działalności człowieka. Najczęstszymi źródłami potrzeb transportowych są przede wszystkim: różnice geograficzne, specjalizacja produkcji, inne korzyści skali, w tym: rozwój wiedzy, nauki i techniki, cele polityczne i militarne, stosunki społeczne, imprezy kulturalne jak również rozmieszczenie ludności.

Potrzeby transportowe mają różnorodny charakter i mogą wynikać zarówno z obiektywnych, jak i subiektywnych przyczyn. Źródła wszystkich potrzeb transportowych tkwią w istocie zjawisk społeczno-gospodarczych. Związane są z ich organizacją, funkcjonowaniem oraz ewoluują współzależnie. Potrzeby transportowe powinny być realizowane zgodnie z jakościowymi oczekiwaniami użytkowników.

Formułowane one są w postaci pożądanych cech jakościowych względem świadczonych usług transportowych. Transport jest bardzo potrzebnym wynalazkiem technologicznym, zwłaszcza w wydobywaniu surowców.