Bezpieczeństwo w górnictwie

Wiadome jest, iż górnictwo to bardzo niebezpieczna profesja. Ważne jest, by wykonujący ten zawód człowiek potrafił zastosować zasady bezpieczeństwa. Jednym z istotnych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania urządzeń transportowych są liny. Dzięki stosowaniu nowoczesnych technologii możliwe stało się opracowanie kilkunastu nowych konstrukcji lin wykorzystywanych w urządzeniach transportowych np. liny zalewane w tworzywach syntetycznych, liny z wkładkami z tworzyw sztucznych, liny stalowo-gumowe, liny o powierzchniowym styku drutów. Ze względu na bezpieczeństwo transportu podziemnego istotne zatem jest poznanie wszelkich aspektów związanych z eksploatacją nowoczesnych lin, a przede wszystkich określenie ich własności wytrzymałościowych w różnych warunkach uwzględniających między innymi dominujących sposób ich używania, warunki pracy, metody kontroli.

Obecnie w kopalniach węgla kamiennego stosowane są urządzenia transportowe z napędem spalinowym diesla. O ile transport taki czyni go bardziej mobilnym i elastycznym, zwiększa jego efektywność, o tyle odnotować należy wzrost zagrożenia, jakie wiąże się z emisją zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, ciepła i hałasu na stanowiskach pracy górników.