Co to jest transport

transoport

Transport jest procesem technologicznym, co znaczy, że jest to zjawisko wywoływane przez stałą przyczynę sprawczą i jest ono powtarzalne.

W całym procesie produkcji transport jest czynnikiem niezbędnym, integrującym w jedno proces przemiany różnorodnych surowców i półfabrykatów w nowy produkt.

Jest to możliwe za sprawą użyteczności miejsc i czasu przemieszczanych dóbr.

W sferze wymiany transport jest również czynnikiem niezbędnym, bo to za jego pomocą wytworzone wcześniej produkty docierają poprzez sieć sprzedaży do konsumentów.

Obie wyżej wymienione fazy oraz funkcja, jaką w ni spełnia transport stanowią w rzeczywistości jeden proces, zwany fizyczną dystrybucją dóbr. Funkcję łącznika spinającego w jedną całość ów proces wypełnia transport.

Transport może też występować w roli samodzielnego producenta – eksportera usług przemieszczania, gdy przewoźnicy wykonują przewozy na rzecz zagranicznych załadowców, w obrębie własnego kraju lub poza granicami.