Gaz ziemny

Gaz

Gaz ziemny, to mieszanina węglowodorów oraz azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, gazów szlachetnych. Występuje głównie w porowatych piaskach, piaskowcach, wapieniach i dolomitach, niekiedy także w szczelinach skał magmowych. Zazwyczaj towarzyszy złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego, tworzy także samodzielne złoża.

Gaz ziemny jako najczystszy surowiec naturalny jest w Europie coraz częściej wykorzystywany. W strukturze paliw pierwotnych w naszym kraju gaz jest czwartym pod względem udziału, kolejno po węglu kamiennym, ropie naftowej i węglu brunatnym, surowcem naturalnym

Surowce takie jak ropa naftowa i gaz ziemny mają wiele zastosowań. Dzięki ropie możemy otrzymać m.in.: kauczuk syntetyczny, smary stałe, oleje silnikowe, wazelinę, naftę, oleje napędowe, rozpuszczalniki, parafinę a także leki. Szczególne znaczenie ma produkcja benzyny, niezbędnej przy dzisiejszym rozwoju motoryzacji. Natomiast gaz ziemny jest cennym surowcem w produkcji sadzy, gazu syntezowego oraz jest stosowany jako paliwo.