Transport pneumatyczny

transport

Transport pneumatyczny realizowany jest stalowymi rurociągami o typowych średnicach, wewnątrz których przemieszczane jest spoiwo mineralne. Charakterystyczną cechą urządzeń transportu pneumatycznego jest stosowanie powietrza, z czym wiąże się fakt, że transportowane materiały muszą być suche i sypkie, aby zapobiec ewentualnemu zarastaniu urządzeń i rurociągów transportujących spoiwa oraz powstawaniu korków.

Ciągłość transportu pneumatycznego uzyskuje się przez współdziałanie dwóch podajników komorowych zasilających rurociąg transportowy ciągłą strugą materiału, gdyż podczas pracy jednego podajnika komorowego drugi w tym samym czasie jest napełniany nową porcją materiału. Układ ten umożliwia odciążenie transportu szybowego oraz dołowego, zwiększenie dyspozycyjności instalacji, zmniejszenie liczby punktów przesypu, możliwość uzyskania dużych wydajności transportowanego materiału oraz możliwość rozprowadzenia spoiw do różnych punktów odbioru w sieci wyrobisk dołowych.