Jak czytać księgę wieczystą nieruchomości

księga

Każdy potencjalny kupiec danej nieruchomości, niezależnie od tego, czy jest to mieszkanie, dom, czy na przykład działka, przed jej zakupem na pewno powinien dokładnie zanalizować zapisy w księdze wieczystej danej nieruchomości, gdzie zawarte będą najważniejsze informacje o danej nieruchomości. Na pewno istotne będą zapisy w rozdziale I, gdzie będą dane o wielkości nieruchomości, jej oznaczenia geodezyjne, a więc numer działki numer obrębu, gdzie jest położona, jak też określenie poszczególnych wielkości.

Następny dział księgi wieczystej II – mówi o tym, jakie są stosunki właścicielskie nieruchomości, a więc do kogo ona należy i w jakim stopniu, jaki jest więc podział pomiędzy poszczególnych właścicieli w poszczególnych częściach danej nieruchomości. Jeśli chodzi o kolejne działy księgi wieczystej, a więc III i IV, mówią one o ewentualnych obciążeniach danej nieruchomości, a więc na przykład obciążenia kredytowe, jakie na niej spoczywają czy też kwestia służebności danej nieruchomości – może to być na przykład konieczność udzielenia przejazdu dla sąsiada przez daną działkę.