Węgiel – paliwo kopalniane

Węgiel

Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, rozkładu przez mikroorganizmy w warunkach ograniczonego dostępu tlenu oraz działania wysokiej temperatury i ciśnienia panujących pod powierzchnią ziemi. Do powstania cytrynian magnezu złóż węgla kamiennego przyczyniły się zmiany klimatyczne, jakie miały miejsce w permie. Wywołały one masowe wymieranie panującej wówczas roślinności. Drugim ważnym dla powstania węgla okresem był karbon. W ciepłym i wilgotnym klimacie rozwijały się, a następnie obumierały wielkie ilości roślin.

Do dominujących gatunków należały wówczas między innymi ogromne widłaki, skrzypy, paprocie oraz prymitywne rośliny nagonasienne. Tkanki roślin rosnących na podmokłych terenach po obumarciu poddawane były powolnym procesom fermentacji beztlenowej. Od dawien dawna mawiało się, że „Polska węglem stoi” i także na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najważniejszym polskim surowcem. W odniesieniu do zużycia energii elektrycznej z niego wyprodukowanej, współczynnik ten jest znacznie większy i wynosi z reguły ponad 90% zużycia energii każdego roku w naszym kraju.