Maszyny w górnictwie

maszyny

W Polsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak i spod wody, natomiast układy cykliczne i mieszane w pozostałych kopalniach, choć nie jest to regułą. W światowym górnictwie odkrywkowym dominują technologie cykliczne, które osiągają wydajności polskich kopalni węgla brunatnego i znacznie większe.

W technologii górnictwa skalnego, stosowanego przede wszystkim przy urabianiu zwięzłych skał do produkcji kruszyw łamanych (w tym do drogownictwa), kamieni budowlanych.

W polskim górnictwie odkrywkowym stosowane są układy technologiczne składające się z bardzo szerokiego wachlarza maszyn oferowanych przez różnych światowych producentów. Krajowe kopalnie węgla brunatnego pracują w układach ciągłych. Eksploatacja prowadzona jest za pomocą największych stosowanych w polskim górnictwie wielonaczyniowych koparek kołowych i łańcuchowych, odpowiednio zestrojonych z ciągłym transportem technologicznym, czyli układem przenośników taśmowych, na odcinkach kilku-kilkunastu kilometrów, a zwałowanie zdejmowanego nadkładu odbywa się przy użyciu zwałowarek.