dezam.com.pl

Surowce

W zaraniu dziejów człowiek korzystał z bardzo nielicznych kopalin użytecznych, przede wszystkim z krzemienia. Stopniowo weszły w użycie metale rodzime, potem dopiero rudy metali. Dzięki rozwojowi read...

Read More

Transport technologiczny

Podstawowym zadaniem transportu technologicznego jest dostarczanie obrabianych detali na poszczególne stanowiska kolejnych założonych po sobie zabiegów technologicznych. read...

Read More

Gornictwo

Od zarania ludzkości górnictwo odkrywkowe obok podstawowych czynności koniecznych do przetrwania w pewnym stopniu stanowiło podstawę codziennego życia człowieka. read...

Read More

Ropa

Ropa naftowa stanowisurowiecenergetyczny, bezktórego trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie codzienne życie. Dla uświadomienia read...

Read More

Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny realizowany jest stalowymi rurociągami o typowych średnicach, wewnątrz których przemieszczane jest spoiwo mineralne. read...

Read More

Gaz ziemny

Gaz ziemny, to mieszanina węglowodorów oraz azotu, dwutlenku węgla, siarkowodoru, gazów szlachetnych. Występuje read...

Read More

Ropa naftowa

Ropa naftowa jest to ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych. Zawiera także read...

Read More

Co to jest transport

read more

Read More