dezam.com.pl

Zrodla transportu

Najważniejszym i pierwotnym źródłem potrzeb transportowych jest przestrzenna niezgodność pomiędzy elementami niezbędnymi do dowolnej działalności człowieka. Najczęstszymi źródłami potrzeb read...

Read More

Wegle kopalne

Węgle kopalne są jedną z odmian skał osadowych. Składają się głównie ze szczątków organizmów zwierzęcych, read...

Read More

Maszyny

W kopalniach stosowane są różne maszyny. Ich zadaniem jest wspomaganie procesu wydobywczego, m.in. poprzez przygotowywanie read...

Read More

Transport

Transportowanie jest zajęciem trwale związanym ze sposobem bytowania człowieka. Odnosi się ono zarówno do przemieszczania read...

Read More

Wegiel

Od dawien dawna mawiało się, że „Polska węglem stoi” i także na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najważniejszym polskim surowcem. read...

Read More

Maszyny w gornictwie

W Polsce technologie ciągłe związane są przede wszystkim z wydobyciem węgla brunatnego i kopalin okruchowych eksploatowanych na lądzie, jak i spod wody, natomiast układy cykliczne i mieszane read...

Read More

Wegiel – paliwo kopalniane

Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, read...

Read More

Kopalnia soli

Od najdawniejszych czasów sól stanowiła podstawę ekonomiczno-gospodarczą państwa. Służyła jako środek płatniczy read...

Read More