dezam.com.pl

Cechy transportu

Transport jest bardzo ważnym procesem technologicznym.Cechy transportu Dzięki niemu towar może trafić w szybki sposób do klienta, do zakładów budowlanych, fabryk. Dzięki transportowi możemy wydobywać surowce.

Cechy transportu

Ciekawy jest proces transportu. Najpierw powstaje popyt na określone dobro, które aby mogło zaspokoić czyjąś potrzebę w określonym miejscu i czasie musi być przetransportowane, jak i pasażerskie – najpierw powstaje u pasażera chęć lub potrzeba znalezienia się w określonym miejscu przestrzeni, a dopiero ona wywołuje zapotrzebowanie na przewóz na określonej trasie, konkretnym środkiem transportu.

Właściwość zwiększania przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, istnienie transportu powoduje, że dobra i usługi nie muszą być wytwarzane wszędzie tam gdzie są potrzebne, lecz w miejscach, w których istnieją ku temu możliwie najlepsze warunki techniczne i ekonomiczne. Oddziaływanie transportu na pogłębianie się społecznego podziału pracy oraz na specjalizację produkcji, ponieważ podział pracy ograniczony jest wielkością rynku, a tę z kolei można powiększyć poprzez stworzenie i rozbudowę taniego, masowego transportu.

Artykuł dzięki: