Cechy transportu

cechy

Transport jest bardzo ważnym procesem technologicznym. Dzięki niemu towar może trafić w szybki sposób do klienta, do zakładów budowlanych, fabryk. Dzięki transportowi możemy wydobywać surowce.

Ciekawy jest proces transportu. Najpierw powstaje popyt na określone dobro, które aby mogło zaspokoić czyjąś potrzebę w określonym miejscu i czasie musi być przetransportowane, jak i pasażerskie – najpierw powstaje u pasażera chęć lub potrzeba znalezienia się w określonym miejscu przestrzeni, a dopiero ona wywołuje zapotrzebowanie na przewóz na określonej trasie, konkretnym środkiem transportu.

Właściwość zwiększania przestrzennego zasięgu rynku zbytu produktów, istnienie transportu powoduje, że dobra i usługi nie muszą być wytwarzane wszędzie tam gdzie są potrzebne, lecz w miejscach, w których istnieją ku temu możliwie najlepsze warunki techniczne i ekonomiczne. Oddziaływanie transportu na pogłębianie się społecznego podziału pracy oraz na specjalizację produkcji, ponieważ podział pracy ograniczony jest wielkością rynku, a tę z kolei można powiększyć poprzez stworzenie i rozbudowę taniego, masowego transportu.