Po co transport?

transport

Każda potrzeba przewozowa generująca decyzję wyboru określonej gałęzi transportu, określonego przewoźnika, określonej drogi przewozu i określonego sposobu przewozu jest związana z konkretnym: towarem lub konkretną partią towarów wymagających przemieszczenia, konkretną odległością przestrzenną stanowiącą odstęp między początkowym i końcowym punktem transportu oraz konkretną potrzebą pierwotną wywołującą daną potrzebę przewozową.

Badaniem źródeł oraz przyczyn powstawania potrzeb przewozowych zajmuje się teoria gospodarki przestrzennej, z której wynika między innymi rozróżnienie w rzeczywistości każdej przestrzeni gospodarczej dwóch układów.Po co transport? Pierwszym z nich jest układ osadniczy, nazywany także przestrzennym rozmieszczeniem osadnictwa, a drugim układ produkcyjny lub lokalizacja przestrzenna produkcji.

Trzeba tu zwrócić szczególną uwagę na fakt, że rozmieszczenie ludzi w przestrzeni jest pierwotne w stosunku do rozmieszczania się produkcji i na to, że oba te układy nie powstają w przestrzeni oddzielnie i niezależnie od siebie, lecz przenikają się i oddziałują wzajemnie na siebie.