Koparki i ładowarki

ładowarki

W górnictwie wykorzystuje się koparki i ładowarki. Spośród stosowanych w Polsce koparek i ładowarek z uwagi na skalę wydobycia wiele z nich to maszyny małe bądź średnie.

Zaletą tego rodzaju transportu jest przede wszystkim mobilność, dzięki czemu możliwe jest przestawianie układów wydobywczych na różne partie złoża, wynikające ze zmienności parametrów kopaliny. Generalnie koparki hydrauliczne tej samej klasy co ładowarki mają większe siły urabiania, jednak w eksploatacji złóż piasków przemysłowych stosowane są często te drugie.

Wynika to z faktu prowadzenia prac w luźnej caliźnie skalnej, tzn. ładowarka nabiera piasek bezpośrednio ze złoża oraz pryzm usypywanych naturalnie z piasku obsuwającego się na powierzchnię po skarpie, na której pracuje ładowarka. Ładowarka w lepszym stopniu dostosowuje się do szybko postępującego frontu roboczego, dzięki czemu, jeżeli współpracuje z przenośnikiem taśmowym jako środkiem odstawy urobionego surowca, szybciej i sprawniej manewruje na odcinku ściana wydobywcza – odstawa.