dezam.com.pl

Koparki i ladowarki

W górnictwie wykorzystuje się koparki i ładowarki.Koparki i ladowarki Spośród stosowanych wPolsce koparek iładowarek zuwagi na skalę wydobycia wiele znich to maszyny małe bądź średnie.

Koparki i ladowarki

Zaletą tego rodzaju transportu jest przede wszystkim mobilność, dzięki czemu możliwe jest przestawianie układów wydobywczych na różne partie złoża, wynikające ze zmienności parametrów kopaliny. Generalnie koparki hydrauliczne tej samej klasy co ładowarki mają większe siły urabiania, jednak weksploatacji złóż piasków przemysłowych stosowane są często te drugie.

Wynika to zfaktu prowadzenia prac wluźnej caliźnie skalnej, tzn. ładowarka nabiera piasek bezpośrednio ze złoża oraz pryzm usypywanych naturalnie zpiasku obsuwającego się na powierzchnię po skarpie, na której pracuje ładowarka. Ładowarka wlepszym stopniu dostosowuje się do szybko postępującego frontu roboczego, dzięki czemu, jeżeli współpracuje zprzenośnikiem taśmowym jako środkiem odstawy urobionego surowca, szybciej isprawniej manewruje na odcinku ściana wydobywcza – odstawa.

Artykuł dzięki: