dezam.com.pl

Ekonomia

Wegiel

Od dawien dawna mawiało się, że „Polska węglem stoi” i także na dzień dzisiejszy węgiel jest zdecydowanie najważniejszym polskim surowcem. W odniesieniu do zużycia energii read...

Read More

Wegiel – paliwo kopalniane

Węgiel kamienny jest paliwem kopalnym pochodzenia organicznego. Powstał w wyniku powolnych przekształceń tkanek roślinnych, read...

Read More

Surowce

W zaraniu dziejów człowiek korzystał z bardzo nielicznych kopalin użytecznych, przede wszystkim z krzemienia. Stopniowo read...

Read More

Ropa

Ropa naftowa stanowisurowiecenergetyczny, bezktórego trudno byłoby dzisiaj wyobrazić sobie codzienne życie. Dla uświadomienia read...

Read More

Ropa naftowa

Ropa naftowa jest to ciekła, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych, naftenowych i aromatycznych. Zawiera także read...

Read More

Po co transport?

Każda potrzeba przewozowa generująca decyzję wyboru określonej gałęzi transportu, określonego przewoźnika, określonej drogi przewozu i określonego sposobu przewozu jest związana z konkretnym: read...

Read More

Koparki i ladowarki

W górnictwie wykorzystuje się koparki i ładowarki. Spośród stosowanych w Polsce koparek i ładowarek z uwagi read...

Read More

Kopalnia wegla kamiennego

Kopalnia węgla kamiennego jest zazwyczaj dużym zakładem, zatrudniającym od kilkuset do kilku tysięcy osób, zdolnym do wydobywania, obróbki i przygotowania węgla do transportu. read...

Read More